Rozwiązania hybrydowe

Rozwiązania hybrydowe w energetyce odnawialnej to zespół wzajemnie ze sobą powiązanych i zsynchronizowanych urządzeń, umożliwiających jednoczesne wykorzystanie kilku technologii i kilku różnych źródeł energii odnawialnej lub energii odnawialnej i konwencjonalnej. Podstawowym zadaniem rozwiązań hybrydowych jest optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów odnawialnych, wzajemne kompensowanie zapotrzebowania energetycznego i optymalizacja kosztów eksploatacyjnych – przy zachowaniu racjonalności nakładów inwestycyjnych.

Najczęściej stosowane rozwiązania hybrydowe przez NATURALNA ENERGIA.plus

Fotowoltaika i pompa ciepła

Cel: zapewnić ogrzanie obiektu pompą ciepła i skompensować zwiększony pobór energii elektrycznej poprzez instalację fotowoltaiczną

Fotowoltaika i kolektor słoneczny

Cel: maksymalnie i optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię dachu dla zapewnienia jak największej niezależności energetycznej

Kolektor słoneczny i pompa ciepła

Cel: dogrzać latem dolne, gruntowe źródło ciepła i w ten sposób zwiększyć zimową efektywność pracy pompy ciepła

Fotowoltaika i energetyka wiatrowa

Cel: zapewnić względnie stabilną produkcję energii elektrycznej oraz maksymalnie i optymalnie wykorzystać zależność pogodową (albo wieje wiatr, albo świeci słońce / w nocy wieje, w dzień świeci)

Fotowoltaika i rekuperacja oraz odzysk ciepła

Cel: zapewnić większy komfort i ekonomikę eksploatacji urządzeń grzewczo-klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Zakres zastosowania technologii

  • domy jedno i wielorodzinne, w tym wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
  • obiekty hotelowo-gastronomiczne, handlowe i dystrybucyjne
  • biurowce, obiekty sakralne i inne obiekty komunalne oraz użyteczności publicznej, w tym szkoły, hale sportowe, baseny, szpitale
  • gospodarstwa hodowlane, rolne, leśne i przetwórnie rolno-spożywcze
  • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe

NATURALNA ENERGIA.plus wraz z partnerami technologicznymi – HELIOTHERM, Caldoris oraz FlexiPower projektuje, wdraża i serwisuje instalacje hybrydowe zapewniając:

  • Precyzyjny i optymalny dobór poszczególnych komponentów systemu hybrydowego wraz z uwzględnieniem parametrów sterowania całym układem,
  • Skalowalność rozwiązań i powiązanie charakterystyk komponentów z uwarunkowaniami obiektowymi, terenowymi i finansowymi,
  • Spełnienie wszystkich norm i wymogów jakościowych stawianych przez instytucje współfinansujące inwestycje, w tym NFOŚiGW,
  • Gwarancję własną oraz producenta (od 3 do 10 lat) oraz rękojmię instalatora