Pompy ciepła

heliothermNATURALNA ENERGIA.plus – Wyłączny, autoryzowany dystrybutor Heliotherm GmbH dla mocy powyżej 30kW.

Pompa ciepła to zespół urządzeń wymuszających przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej, w sposób zapewniający oczekiwany komfort temperaturowy użytkownika.

Tzw. dolne źródło ciepła to grunt, woda, powietrze, ciepło odpadowe, a górne źródło, czyli odbierające ciepło, to instalacja C.O. (centralne ogrzewanie), C.W.U. (ciepła woda użytkowa) lub inne urządzenia wykorzystywane w szczególnych procesach technologicznych.

systeme-heliotherm[1]
1. Grunt – układ bezpośredniego odparowania – poziomy
2, 5. Grunt – sondy pionowe
3. Powietrze – układ powietrze woda
4. Woda – woda

Zakres zastosowania technologii

  • domy jedno i wielorodzinne, w tym wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
  • biurowce i inne obiekty użyteczności publicznej,
  • obiekty hotelowo-gastronomiczne i basenowe
  • obiekty handlowo-usługowo-produkcyjne

NATURALNA ENERGIA.plus wraz z partnerami technologicznymi – głównie Heliotherm projektuje, wdraża i serwisuje rozwiązania pomp ciepła w zakresie kilku technologii:

schema

Dostarczane pompy ciepła charakteryzują się:

  • Wysoką sprawnością, w tym i bardzo atrakcyjnym współczynnikiem COP (powyżej 4), a w przypadku rozwiązań HELIOTHERM dodatkowo także pełną modulacją mocy,
  • Szeroką rozpiętością typoszeregów od 5 kW dla dwuosobowej rodzimy po rozwiązania przemysłowe o mocy 500kW,
  • Szeroką rozpiętością cenową przy zachowaniu bardzo wysokiej lub wysokiej jakości urządzeń i kompleksowości obsługi,
  • Parametrami technicznymi i jakościowymi, akceptowanymi przez wszystkie instytucje współfinansujące, w tym NFOŚiGW

Przykłady instalowanych pomp ciepła wspólnie z HELIOTHERM

schema2