Mikrobiogazownie

Mikro-Biogazownia – to zespół urządzeń umożliwiających przeprowadzenie kontrolowanej fermentacji metanowej materii organicznej z jednoczesnym wykorzystaniem biogazu do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła przy użyciu generatorów o mocy do 40 kW.

Nasza Mikro-Biogazowania, produkowana od 2009 roku w Polsce, oferowana jest jako Zagrodowa Elektrownia na biogaz z gnojowicy krów mlecznych. To kompaktowe, kontenerowe, mobilne, monitorowane i sterowane za pośrednictwem internetu urządzenie o mocach od 10 do 40 kW, usytuowane i automatycznie zasilone gnojowicą na obszarze jednego, konkretnego gospodarstwa hodowlanego i zapewniające temu gospodarstwu pełną niezależność energetyczną.

Producentem Zagrodowej Elektrowni na biogaz jest BIOLECTRIC NV (www.biolectric.pl), a NATURALNA ENERGIA.plus, będąca wyłącznym i autoryzowanym przedstawicielem producenta na rynku polskim zapewnia: pełne doradztwo, dostawę, instalację, uruchomienie, monitoring i utrzymanie serwisowe Instalacji.

schemat

Zakres zastosowania technologii

 • Gospodarstwa hodowlane krów mlecznych,
 • Małe, gminne oczyszczalnie ścieków,

Zagrodowa Elektrownia na biogaz z gnojowicy krów mlecznych

 • Bazuje na jednorodnym, darmowym i uciążliwym dla otoczenia (przeznaczonym do utylizacji) substracie jakim jest odpad produkcji rolnej w postaci gnojowicy – nie jest konieczne dokładanie kiszonek – dalej można nimi skarmiać zwierzęta inwentarskie,
 • Jest nowoczesnym rozwiązaniem opartym na monitorowanym i zdalnie zarządzanym procesie fermentacji mokrej, w jednokomorowym reaktorze fermentacyjnym, w którym utrzymywana jest stała temperatura do 40oC – sprzyjająca rozwojowi metanowych bakterii mezofilnych.
 • Jest instalacją niemal bezobsługową, wysoce zautomatyzowaną i zdalnie zarządzaną przez producenta lub dostawcę rozwiązania. Po stronie Inwestora pozostają jedynie bieżące zabiegi utrzymaniowo-eksploatacyjne, jak okresowa (raz na kilka tygodni) wymiana świec i oleju lub przepłukanie filtrów,
 • Korzysta ze wszystkich udogodnień przysługujących rozwiązaniom prosumenckim, w tym z uproszczonych procedur przyłączeniowych i budowlanych oraz nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • Jako biogazownia rolnicza podlega wpisowi do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rozwoju Rynku Rolnego i w ten sposób zyskuje prawo do zielonych i fioletowych certyfikatów pochodzenia energii,
 • Jest najefektywniejszym sposobem neutralizacji szkodliwych dla otoczenia odpadów produkcji rolnej, a uzyskany materiał pofermentacyjny zachowuje wszystkie parametry naturalnego nawozu, wykazując przy tym bezwonność i większe uwodnienie, co umożliwia bezpośrednie nawożenie pól metodą opryskową.

Jeśli hodujesz bezściełowo co najmniej 60 krów mlecznych to możesz ich gnojowicę wykorzystać – do produkcji własnej energii elektrycznej w naszej Zagrodowej Elektrowni na Biogaz

 • Wykorzystujesz płynne odchody Twoich krów do wytwarzania niezbędnego Ci w gospodarstwie PRĄDU i CIEPŁA bez żadnych dodatkowych kosztów transportu.
 • Mleko Twoich krów uzyskuje status atrakcyjnego „zielonego” ekologicznego produktu.
 • Nie emitujesz dodatkowego hałasu i chronisz środowisko przed emisją szkodliwych gazów cieplarnianych.
 • W bardzo krótkim czasie z fermentora uzyskujesz nawóz naturalny o znakomitych, jednolitych parametrach użytkowych.
 • Wszystko to dzieje się na miejscu w Twojej „zagrodzie” w pełni zautomatyzowanej instalacji bez żadnych dodatkowych nakładów pracy, bez dodatkowego wsadu „zielonego materiału” oraz bez „ręcznej obsługi”.