Kolektory słoneczne


INSTALACJE SOLARNE to zespół urządzeń umożliwiających konwersję energii słonecznej na energię cieplną (konwersja fototermiczna) poprzez wykorzystanie mechanizmu absorbcji promieniowania słonecznego i przeniesienie przez czynnik grzewczy tak pozyskanego ciepła do odbiorników typu: zbiornik C.W.U (ciepła woda użytkowa) i/lub bufor C.O. (centralne ogrzewanie)

Podstawowe rodzaje instalacji solarnych dostarczanych przez NATURALNA ENERGIA.plus

1

Instalacje do C.W.U.

2

Instalacje do C.W.U. i wspomagania C.O.

Podstawowe elementy instalacji solarnych

 • Kolektor słoneczny z absorberem, wykorzystywany do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w postaci ciepłej wody,
 • Konstrukcje mocujące na dach skośny, płaski, elewacje, balustrady lub na grunt,
 • Zasobnik lub bufor z jedną lub dwoma wężownicami odbierający i gromadzący ciepło, podłączony do kolektorów słonecznych i konwencjonalnego źródła ciepła (piec gazowy, węglowy itp.) Opcjonalnie zbiornik na C.W.U. może być doposażony w grzałkę elektryczną,
 • Sterownik solarny obsługujący pracę całej instalacji w zależności od zadanych parametrów grzewczych, warunków pogodowych, osiągniętych temperatur i trybu pracy tradycyjnych źródeł ciepła,
 • Solarna grupa pompowa zapewniająca cyrkulację czynnika grzewczego. Jest ona wyposażona w pompę obiegową, termometry, manometr, separator powietrza oraz rotametr umożliwiający regulację natężenia przepływu płynu,
 • Naczynia wzbiorcze służące do ochrony przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia w instalacji solarnej, a także do kompensacji wahań objętości wody na skutek zmian temperatury oraz do uzupełniania ewentualnych ubytków wody w instalacji,
 • Płyn solarny (roztwór glikolu) przenoszący ciepło z kolektora słonecznego do zasobnika,
  Pozostałe elementy systemu:

  • Przewody solarne do transportu czynnika grzewczego
  • Czujniki temperatur
  • Zawory hydrauliczne
  • Hydrauliczny osprzęt przyłączeniowy
  • Elektryczny osprzęt przyłączeniowy
 • Opcjonalnie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji może wystąpić także:

  • System podtrzymania energii elektrycznej zapewniający w okresach przerw w dostawie utrzymanie stałej pracy sterownika i grupy pompowej.
  • System zrzutu nadmiaru ciepła (np. na wydzielony obieg C.O).

Vi_FP_70_20

Rodzaje stosowanych kolektorów

Kolektor próżniowy Heat Pipe – to zdecydowanie najlepsza i najbardziej wydajna technologia solarna ostatnich lat. Czynnik grzewczy kolektora nie przepływa bezpośrednio przez niego, a jedynie przez głowicę urządzenia, dzięki czemu kolektor może pracować z wysoką wydajnością przez cały rok, nawet przy ujemnych temperaturach, a w lecie bez ryzyka przegrzania. Kolektory Heat Pipe składają się z kilku do kilkudziesięciu szklanych rur próżniowych. Próżnia gwarantuje minimalne straty ciepła. Substancja znajdująca się w rurkach absorberów wbudowanych w rury próżniowe zostaje doprowadzona do wrzenia już przy 30ºC, a następnie skrapla się, ogrzewa parownik i przekazuje ciepło czynnikowi grzewczemu.

Kolektor próżniowy o bezpośrednim przepływie – to ewolucyjny następca kolektora płaskiego. Czynnik grzewczy ogrzewany jest bezpośrednio w rurce miedzianej, jednak w odróżnieniu od kolektora płaskiego dzięki zastosowaniu tuby próżniowej wyeliminowane są ewentualne straty ciepła. Czynnik grzewczy transportowany jest bezpośrednio w każdej z tub próżniowych. Dzięki temu kolektor próżniowy zapewnia możliwość uzyskania wyższej temperatury czynnika, a więc większej wydajności energetycznej.

Kolektor słoneczny płaski – to kolektor, w którym wężownica z czynnikiem grzewczym przykryta jest miedzianą płytą pokrytą warstwą wchłaniającą promieniowanie słoneczne. Całe urządzenie przykrywa szyba solarna. Uzysk energetyczny kolektora uzależniony jest od temperatury zewnętrznej, dlatego kolektor płaski znajduje największe zastosowanie w krajach o wysokim nasłonecznieniu przez cały rok – jeśli różnice temperatur nie są duże, kolektor może pracować wydajnie w każdym miesiącu.

Kolektor hybrydowy – to kolektor, w którym zachodzą dwa procesy przemiany: konwersja fototermiczna i fotowoltaiczna, a więc wytwarza on zarówno energię elektryczną jak i ciepło. Przód panelu zbiera promieniowanie słoneczne i wytwarza energię elektryczną natomiast wysoko wydajna miedź płaskiego kolektora na tylnej części odbiera ciepło i przekazuje je do instalacji c.w.u. lub c.o.

Zakres zastosowania technologii

 • domy jedno i wielorodzinne, w tym wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
 • obiekty użyteczności publicznej, w tym szkoły, hale sportowe, baseny
 • obiekty hotelowo-gastronomiczne,
 • wybrane przedsiębiorstwa produkcyjno – usługowe

NATURALNA ENERGIA.plus wraz z partnerem technologicznym – WASTA projektuje, wdraża i serwisuje instalacje solarne oparte na produktach:

 • Uznanych marek europejskich, polskich i azjatyckich,
 • Skalowalnych lub modułowych, zapewniających dużą rozpiętość zainstalowanych mocy grzewczych: od małego domku po dużą halę sportowo-basenową,
 • Spełniających wszystkie normy i wymogi jakościowe stawiane przez instytucje współfinansujące inwestycje, w tym NFOŚiGW,
 • Objętych gwarancją producenta (od 3 do 10 lat) oraz rękojmią instalatora,
 • Indywidualnie dobranych do uwarunkowań obiektowych i terenowych oraz możliwości finansowych inwestora.