Gazowe kogeneratory

GAZOWE KOGENERATORY to wysoce zaawansowane technologicznie rozwiązania energetyczne, wykorzystujące gaz sieciowy lub LPG do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Przy zachowaniu sprawności całego układu kogeneracyjnego na poziomie minimum 96% i przy relatywnie niskiej cenie nośnika energii, a przy tym małej szkodliwości „błękitnego paliwa”, gazowe kogeneratory uważane są za jedną z technologii związanych z naturalnymi, choć nie odnawialnymi źródłami energii.

kog1

NATURALNA ENERGIA.plus nawiązała partnerską współpracę z GHP Poland Sp. z o.o. dzięki czemu zapewniła swoim klientom dostęp do sprawdzonych technologii zarówno przemysłowych, jak i tych mikroskalowych, a więc mieszczących się w segmencie prokonsumenckim i korzystających z uproszczeń proceduralnych, jakie dają aktualne regulacje prawne.

Proponowana linia produktowa obejmuje obszerny typoszereg gazowych mikrokogeneratorów MCHP XRGI, w tym:

kog2

Typoszeregi

Zakres zastosowania technologii

  • hotele, pensjonaty, SPA, baseny, kluby fitness
  • hospicja, domy opieki, zakłady lecznicze
  • zakłady produkcyjne, restauracje
  • wspólnoty mieszkaniowe, wille z basenami, apartamentowce oraz domy jedno i wielorodzinne,

Schematyczny przykład zastosowania technologii

Schemat 2

Ekonomiczne uwarunkowania użytkowania mikrokogeneracji gazowej:

  • 35% to wyjściowa oszczędność pomiędzy zakupem jednego medium energetycznego (gaz sieciowy) z którego wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło, a kosztami dwóch mediów: gaz dla celów grzewczych i/lub technologicznych oraz energia elektryczna dla celów bytowych i/lub technologicznych,
  • Najszybszy okres zwrotu nakładów występuje w sytuacjach i miejscach wykazujących całoroczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło np. baseny, SPA, przemysł przetwórczy,
  • Gaz sieciowy dostępny jest na miejscu i nie ma konieczności budowy nowego przyłącza gazowego.