Fotowoltaika

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE to zespół urządzeń umożliwiających konwersję energii słonecznej na energię elektryczną (konwersja fotowoltaiczna) poprzez wykorzystanie zjawiska bariery potencjału w postaci złącza P-N (positive-negative).

sc1

sc2

Podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych dostarczanych przez NATURALNA ENERGIA.plus

Instalacja On-grid – przyłączona do sieci energetycznej i ukierunkowana na sprzedaż całości wytworzonej energii elektrycznej

Instalacja On-grid – przyłączona do sieci energetycznej, ukierunkowana na autokonsumpcję i odsprzedaż niezużytej nadwyżki

Instalacja Of-grid – nie przyłączona do sieci energetycznej, działająca jako system autonomiczny z funkcją gromadzenia energii

Podstawowe elementy instalacji fotowoltaicznych

Bez względu na skalę realizowanej instalacji fotowoltaicznej (instalacja domowa/przemysłowa/farma fotowoltaiczna) podstawowymi elementami składowymi efektywnie pracującego układu fotowoltaicznego są:

 • Moduły (panele) fotowoltaiczne – przekształcają energię słoneczną w elektryczną i mogą być one łączone w odpowiednio skonfigurowane zestawy (pola),
 • Konstrukcje wsporcze – umożliwiają ustawianie paneli PV na gruncie lub ich montaż do fasad i na dachach budynków pod odpowiednim kątem względem padania promieni słonecznych i kierunków geograficznych, lub
 • Systemy nadążne (trackery) – umożliwiające optymalne ustawianie paneli PV w stosunku do kierunku padania promieni słonecznych. Możliwy obrót w osi poziomej (nachylenie) i pionowej (azymut)
 • Falowniki (inwertery) – przekształcające prąd stały na przemienny o napięciu i częstotliwości sieciowej. Umożliwiają one zasilanie odbiorników zmiennoprądowych i współpracę z siecią energetyczną.
 • Pozostałe elementy systemu:
  • Przewody elektryczne i złącza do nich
  • Rozdzielnice elektryczne
  • Rozłączniki
  • Zabezpieczenia nadprądowe
  • Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
  • System sterowania i kontroli (możliwa rejestracja danych i telemetria)
  • Przyrządy pomiarowe i licznik energii elektrycznej do współpracy z siecią
 • Opcjonalnie, w systemach z funkcją magazynowania energii mogą wystąpić także
  • dla systemów typu of-grid – regulator ładowania – steruje napięciem stałym w systemie. Kontroluje proces ładowania akumulatorów. Zapobiega przeładowaniu i zbytniemu rozładowaniu akumulatora. Może zawierać układy dopasowujące (MPPT).
  • dla systemów typu of-grid – akumulator – magazynuje energię elektryczną produkowaną przez moduły PV. Stanowi źródło energii przy braku lub niedomiarze energii słonecznej. Powszechnie stosowane są akumulatory ołowiowe żelowe.

Zakres zastosowania technologii

 • domy jedno i wielorodzinne, w tym wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
 • gospodarstwa hodowlane, rolne, leśne i przetwórnie rolno-spożywcze
 • biurowce, obiekty sakralne i inne obiekty komunalne oraz użyteczności publicznej, w tym szkoły, hale sportowe, szpitale
 • obiekty hotelowo-gastronomiczne, handlowe i dystrybucyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
 • zawodowe podmioty energetyczne, w tym farmy fotowoltaiczne

NATURALNA ENERGIA.plus wraz z partnerem technologicznym – WASTA projektuje, wdraża i serwisuje instalacje fotowoltaiczne oparte na produktach:

 • Uznanych marek europejskich, polskich i azjatyckich (Q.CELLS, ALEO, SHARP, FRONIUS),
 • Skalowalnych lub modułowych zapewniających rozpiętość zainstalowanych mocy od 3 kWp do kilku MWp,
 • Spełniających wszystkie normy i wymogi jakościowe stawiane przez instytucje współfinansujące inwestycje, w tym Fundusze Regionalne i NFOŚiGW,
 • Objętych gwarancją producenta (od 3 do 15 lat) oraz rękojmią instalatora, w tym gwarantowanym, minimalnym spadkiem produktywności,
 • Indywidualnie dobranych do uwarunkowań obiektowych i terenowych (panele poli i monokrystaliczne o mocach od 270 do 360Wp, inwertery jedno i trójfazowe, konstrukcje wsporcze balastowe lub trwale związane z podłożem, carporty itd.)