Jak działamy?

W NATURALNA ENERGIA.plus dobieramy optymalne rozwiązania energetyczne do indywidualnych potrzeb i planów inwestora. Zapewniamy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego – zarówno dużych przedsięwzięć, jak i tych na mniejszą skalę. Wykorzystujemy szereg technologii wypracowanych przez wyspecjalizowane firmy i gwarantujemy ich realną integrację w konkretnych projektach.

Sprzedajemy, projektujemy, wdrażamy i serwisujemy rozwiązania (instalacje) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) dla inwestorów:

 • osób indywidualnych (domy jednorodzinne, rezydencje),
 • wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
 • małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • obiektów hotelowych i gastronomicznych,
 • obiektów hodowlanych, rolniczych i przetwórczych jak farmy bydła, drobiu, przetwórnie owocowo-warzywne,
 • sklepów i sieci handlowych,
 • obiektów użyteczności publicznej, jak szpitale, biurowce, szkoły, obiekty sportowe,
 • inwestorów prywatnych i publicznych.

Dowiedz się więcej o technologiach, które zadziałają najlepiej dla Ciebie.

Zakres produktowy oferowanych i stosowanych przez nas rozwiązań OZE:

 • kolektory słoneczne – wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie centralnego ogrzewania i systemów basenowych,
 • instalacje fotowoltaiczne – wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby własne inwestora z możliwością odsprzedaży nadwyżek energetycznych,
 • zagrodowe elektrownie na biogaz z gnojowicy krów mlecznych – od 11 do 40 kW mocy zainstalowanej,
 • pompy ciepła – solankowe (głębinowe odwierty), powierzchniowe (bezpośredniego parowania) oraz typu powietrze-woda,
 • gazowe kogeneratory wytwarzające w skojarzeniu energię elektryczną i energię cieplną,
 • hybrydy – odpowiednio skonfigurowane i dopasowane rozwiązania wykorzystujące kilka technologii równocześnie,
 • w przygotowaniu: odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych i rekuperacja.

W ramach konkretnych technologii energii odnawialnej NATURALNA ENERGIA.plus współpracuje z polskimi i zagranicznymi wyspecjalizowanymi partnerami:

 • technologia solarna – WASTA,
 • technologia fotowoltaiczna – WASTA,
 • technologia biogazowa – Biolectric NV,
 • technologia pomp ciepła – Heliotherm,
 • technologia pomp ciepła wielkich mocy – OCHSNER,
 • odzysk i rekuperacja ciepła – EKOZEFIR i EKOKLIMAX,
 • technologia kogeneracji gazowej – GHP Poland,
 • technologia gazowych pomp ciepła – GHP Poland,
 • technologie budowlane – TermoSol i PB Strykowski,
 • technologie instalacyjne – InstalSun,
 • projektowanie i audyty energetyczne – Termoprojekt.
wasta
heliotherm
ekoklimax
ghp
ekozefir
strykowski
ochsner
termosol
biolectric
Rękojmia i gwarancja

Na prace instalacyjne udzielamy 3 lat rękojmi.

Poszczególne komponenty objęte są gwarancją zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów.

Zapewniamy także stałą opiekę serwisową (tzw. maintenance) oraz stały monitoring pracy instalacji (zwłaszcza biogazowych).

Formalności

W przypadku finansowania inwestycji kredytem bankowym rozpoczęcie prac następuje po podpisaniu przez klienta umowy z bankiem finansującym, a rozliczenie i płatności dokonywane są etapami lub jednorazowo po zakończeniu prac instalacyjnych (w zależności od produktu, technologii, zakresu kontraktu i jego wartości).

W przypadku finansowania projektu z własnych środków inwestycyjnych klienta pierwsze dostawy i prace rozpoczynają się po wpłaceniu uzgodnionej przedpłaty bądź zaliczki. Następnie płatności dokonywane są etapami. W wielu przypadkach NATURALNA ENERGIA.plus organizuje w imieniu klienta cały proces finansowania przedsięwzięcia.

Nasi przedstawiciele docierają bezpośrednio do każdego zainteresowanego klienta.

Zapraszamy do kontaktu – zapewniamy rzetelną i kompleksową poradę.